IN4VENT Plus domov

Letné počítačové kurzy

Voľné termíny :

Termín

Typ kurzu

čas

5.7. – 9.7.

Základy PC

9.00 – 12.00

12.7. – 16.7.

Internet Flash

9.00 – 12.30

19.7. – 23.7.

Všetko pre šéfa

9.00 – 12.30

9.8. – 13.8.

Základy PC

9.00 – 12.00

16.8. – 20.8.

Internet Flash

9.00 – 12.30

23.8. – 27.8.

Všetko pre šéfa

9.00 – 12.30

.Popis kurzov a podmienky pre prihlasovanie :

Základy práce s PC :

(základné znalosti o fungovaní PC a Windows)

 • stručný popis hardwaru a jeho význam
 • zapínanie PC a nečakané udalosti
 • programy pre PC (MS DOS, MS Windows, aplikácie)
 • programy pre PC – vykopávky: NC, T602,
 • práca s myšou
 • základná obsluha vo Windows
 • Plocha
 • Prieskumník, Tento počítač
 • Notepad
 • spoločné vlastnosti aplikácií
 • antivírusová ochrana PC
 • význam zálohovania

Všetko pre šéfa :
(rýchlokurz kancelárskych produktov Windows, Word a Excel)

 • programy pre PC (MS DOS, Windows, kancelárske aplikácie)
 • MS Windows – operačný systém a spúšťanie aplikácií
 • kancelárske aplikácie MS Word 97 a MS Excel97
 • MS Word
 • popis fungovania
 • prehľad menu
 • vytvorenie dokumentu, úprava textu, odstavce, odrážky
 • práca s tabuľkou
 • vkladanie objektov
 • tlač dokumentov
 • ďalšie funkcie : kontrola pravopisu, hromadná korešpondencia, šablóny
 • zásady tvorby dokumentov (list, obchodná ponuka, žiadosť, apod.)
 • MS Excel
 • popis fungovania
 • prehľad menu
 • vytvorenie tabuľky, práca s bunkami
 • výpočty nad bunkami tabuliek
 • vkladanie objektov a grafov
 • triedenie a filtre
 • tlač tabuliek
 • ďalšie funkcie : prepájanie listov
 • zásady tvorby dokumentov (cenová ponuka, finančné analýzy, apod.)

Internet Flash:
(surfovanie, mailovanie a hľadanie informácií)

 • Význam a využitie Internetu
 • Prehliadače WWW stránok, Microsoft Internet Explorer ver. 3.02, 4.0x (slovenská verzia) a ver.5.0
 • popis ovládania, horné menu, navigačný pruh
 • ako prezerať stránky, ako sa dostať na určitú stránku, miesto, ako pracovať s obľúbenými stránkami, práca s informáciami na stránke (uloženie stránky, kopírovanie textu, hľadanie textu, tlač)
 • zmeny v nastavení Explorera - prispôsobenia
 • zvýšenie výkonnosti pri prezeraní stránok (ako urýchliť zobrazovanie, ako šetriť čas)
 • Email: Microsoft Internet Mail and News resp. Microsoft Outlook Express (slov. verzia)
 • Funkcie elektronickej pošty
 • Popis okien, menu a navigačného pruhu
 • Prijímanie a odosielanie správ
 • práca s priečinkami, vytvorenie novej správy
 • funkcia pripojenia súborov
 • adresár , jeho členenie, vyhľadávanie
 • Vyhľadávanie na Internete
 • Vyhľadávacie služby (AltaVista, Yahoo, Lycos, Hladaj,...)
 • Zoznamy a katalógy

Kurzy sú organizované pre skupiny záujemcov vo veku od 15 rokov.
Kurz bude otvorený pre minimálny počet záujemcov – 4 osoby. Maximálny počet osôb v jednom kurze je 8.

  Cena 1 kurzu – 1200,- Sk s DPH

Kurzy budú organizované podľa tabuľky – dopoludnia medzi 9 – 12 tou (resp.12.30). V prípade záujmu skupiny je možné upraviť termíny.

Prihlásenie do kurzu a zaplatenie zálohy (50 %) – najneskôr 5 dní pred začiatkom.

Organizátor kurzu si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade malého počtu záujemcov., a to najneskôr 1 deň pred začiatkom kurzu.


Prihlásenie sa emailom : oko@in4.sk
Nezabudnite uviesť : Meno a priezvisko, termín a názov  kurzu, spôsob zaplatenia zálohy a kontakt na Vás.

Copyright © 1998 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

domov hore