Zmeny v cenníku internetových služieb

Od 1.10.2000 dochádza k týmto zmenám v cenníku internetových služieb:

- zníženie cien o 20 - 40 % u základných dial-upových služieb DUS, DUW, DUL

- zníženie cien zriaďovacích poplatkov

- rozšírenie služieb zahrnutých v cene základných služieb :
---- väčší priestor na disku pre e-mal, FTP a web,
---- viac e-mailových schránok, zriadenie aliasov (presmerovaní)
---- doména tretej úrovne v cene DUS 20, DUS X, DUW X a DUW X+
---- pre služby v slabej prevádzke (DUW) sa predlžil čas do 7.00 ráno v pracovné dni a okrem víkendov je možné pripojenie aj cez dni pracovného voľna a sviatky

- nové služby
:
---- DUW X+ (neobmedzené pripojenie v slabej prevádzke + 3 hod. v silnej prevádzke počas prac.dní + víkendy + sviatky)
---- DUN X (neobmedzene v nočnej prevádzke +  víkendy + sviatky)
---- ISDN (64, 128 kb/s)
---- e-mail notifikácia - notifikácia došlej pošty SMSkou na mobil - novinka !

Využite nové možnosti platieb !

Ak máte s internetom už nejaké skúsenosti, iste Vám neunikla správa o vzniku novej internetovej banky .ELIOT.
Jej adresa je : www.eliot.sk
Je to projekt Tatrabanky a je výnimočný tým, že založenie a spravovanie účtu vrátane prevodov môžete robiť počas pripojenia na internet.
Vzhľadom na to, že táto banka umožňuje priamo cez internet aj povolenie na inkasné platby, ponúkame Vám na zváženie túto možnosť platenia pravidelných internetových poplatkov na naše nové č.účtu v Tatrabanke 2620746160 / 1100. Budete mať menej starosti s úhradami a viac času pre iné činnosti.


Internet bez zmlúv a faktúr - v nočnej prevádzke !
Od 1.10.2000 zavádzame novú možnosť rýchleho predplatenia vybraných internetových služieb bez zmlúv.
Jedná sa o službu DUN X, nočné pripojenie, ktoré si okrem štandardného postupu (zmluva, úhrady) môžete predplatiť aj zjednodušene - nasledujúcim spôsobom:

1. Rozhodnite sa pre predplatné obdobie : 12 / 6 / 3 / 1 mesiac

2.
Podľa Vášho výberu si vypočítajte cenu za službu DUN X :

12 mesiacov 60 x 12 mes. + DPH = 885,60 Sk
6 mesiacov 70 x 6 mes. + DPH = 516,60 Sk
3 mesiace 80 x 3 mes. + DPH = 295,20 Sk
1 mesiac 90 + DPH = 110,70 Sk

3. Vypočítanú sumu prevediete bankovým príkazom na náš účet v Tatrabanke č. 2620746160 / 1100,
ako variabilný symbol uvediete číslo Vášho mobilného telefónu.

4.
Na uvedené číslo mobilného telefónu Vám do 24 hodín zašleme SMSku v tvare : konto,heslo (konto je prihlasovacie meno do internetu a bude oddelené čiarkou od hesla).
Pre pripojenie do internetu prakticky nič viac nepotrebujete, samozrejme pokiaľ ste si už pozreli našu stránku s nastavením parametrov.

5.
Na potvrdenie obdržania SMSky s kontom a heslom, budeme od Vás potrebovať správu, že na uvedené mobilné číslo boli od nás doručené prihlasovacie údaje.
Stačí, ak vyplníte tento formulár alebo pošlete e-mail alebo zatelefónujete na naše tel. číslo 0946 - 6443490
správu o tom, že na Vaše mobilné číslo bola doručená SMSka s prihlasovacím kontom a heslom.

Ak od Vás odpoveď nedostaneme, nebudeme prihlasovacie konto rušiť, lebo je zaplatené, avšak nebudeme mať istotu, či je konto v správnych rukách. Preto je na Vás, aby ste sa ozvali, ak do 24 hodín po prevode peňazí neobdržíte SMSkou našu správu :
e-mail : oko@in4.sk
alebo telefón : 0946 - 6443490, 0946 - 6433499

poznámka :
- prihlasovacie konto bude platné presne na predplatené obdobie
- v prípade, že si chcete konto ponechať na ďalšie obdobie, je potrebné pred koncom predplateného obdobia uskutočniť nové predplatenie, resp. je možné prejsť na zmluvný vzťah.
- ak máte požiadavku na názov konta, môžete ju uviesť v tomto formulári. Vyhovieme Vám, ak to bude možné. Názov konta musí obsahovať minimálne päť alfanumerických znakov a samozrejme musí vyhovovať požiadavkam slušnosti.
-
Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 52/1998 Z.z. O ochrane osobných údajov v informačných systémoch

Prechod starých služieb na nové (platí pre zákazníkov, ktorí majú zmluvy spred 1.10.2000):

Pri prechode na nový cenník sme samozrejme vychádzali z predchádzajúcich zmlúv, takže platí :

Typ služby do 1.10.2000 Typ služby po 1.10.2000
DUS 3 DUS 3
DUS 15 DUS 20
DUS X DUS X
DUW 3 DUW 3
DUW X DUW X, DUW X+ (podľa dohody)*
DUL X DUL X

- * o službu DUW X+ treba požiadať mailom alebo telefonicky.
- pre zákazníkov, ktorí majú predplatenú niektorú zo služieb, začínajú od 1.10.2000 automaticky platiť vylepšenia uvedené v cenníku (väčšia disková kapacita, email. schránky apod.). E-maily, aliasy a e-mail notifikácie si treba dohodnúť a budú vytvorené na základe našich možností a vzájomnej dohody.

... Návrat na cenník internetových služieb ... Návrat na domovskú stránku ...