Čo dokáže Internet I.

Internet - označovaný ako sieť sietí alebo informačná diaľnica - je obrovskou spleťou komunikačných liniek, po ktorých prúdia : elektronické pošty, požiadavky na informácie z rôznych oblastí, elektronické WEB stránky a dnes už aj živé vysielania rádií a televízií. Čokoľvek, čo sa dá "zabaliť" do dátových paketov môže po tejto diaľnici prúdiť, je jedno či sú to texty, obrázky, animácie, zvuky či videosekvencie. Priblížime si teraz najbežnejšie internetové služby, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Popíšeme ako fungujú a kto ich najviac využíva.

ELEKTRONICKÁ POŠTA alebo E-mail

Elektronická pošta slúži na posielanie korešpondencie medzi vlastníkmi poštových schránok, t.j. takmer úple všetkými, ktorí majú prístup k Internetu. Je to jedna z najstarších a určite najpoužívanejších služieb. Jej výhodou je
rýchlosť (dnes sa pohybuje v minútach bez ohľadu na miesto určenia ) a cena, ktorá je zahrnutá v  poplatku  poskytovateľovi služieb Internetu. Ďalšou výhodou je možnosť pripájania rôznych súborov k elektronickej pošte - napr. tabuľky, cenníky, ponuky alebo naskenované fotografie.

Každý užívateľ siete Internet má priradenú svoju elektronickú adresu. Elektronická adresa sa skladá z dvoch častí spojených znakom "@", ktorý sa číta ako "et" alebo v menej vydarenej slovenskej mutácií "zavináč". Prvá časť identifikuje užívateľa, teda meno jeho poštovej schránky a druhá časť označuje počítač - server, na ktorom je poštová schránka uložená. Správny tvar elektronickej adresy je napr:

alex@kiks.sk

Každá správa prenášaná elektronickou poštou obsahuje hlavičku, z ktorej sa dajú vyčítať rôzne údaje, ako napr. čas odoslania správy, adresa odosielateľa a výstižna charakteristika správy v riadku "Predmet".
Spracovanie elektronickej pošty vykonáva program na to určený. Tento program umožňuje napísanie samotného textu listu, zadanie adresy príjemcu, využíva sa na čítanie prijatej pošty a na jej ďalšie spracovanie. Pod ďalším spracovaním sa rozumie triedenie pošty do tematických celkov, vypracovanie odpovede na prijatú poštu a jej odoslanie, zaslanie kópie ďalším adresátom, tlač listu na papier alebo zrušenie prijatého listu. Všetko sa obsluhuje veľmi jednoducho, takže aj počítačovo menej zdatní užívatelia si prácu s elektronickou poštou rýchlo osvoja a obľúbia.

Keďže počítače v sieti Internet pracujú nepretržite, elektronická pošta je doručená príjemcovi behom niekoľkých minút. Ak dôjde počas cesty elektronického listu k výpadku niektorého z počítačov alebo k prerušeniu komunikačnej linky, list sa nestratí. Program mailer sa zvyčajne po uplynutí 20 minútového intervalu pokúša o opakované odoslanie. Ak je nemožné list doručiť, pretože zadaná adresa príjemcu neexistuje, je odosielateľ spätne upovedomený. Listy, ktoré sa nepodarí doručiť do troch dní, sa označia ako nedoručiteľné a správu o nich dostáva aj lokálny administrátor elektronickej pošty.

WWW - World Wide Web (Celosvetová pavučina)
ako NÁSTROJ INTEGRÁCIE INTERNETOVSKÝCH SLUŽIEB

WWW - je najnovšia a súčasne najatraktívnejšia služba Internetu. Jej základným cielom je čo najefektívnejšie poskytovať informácie. Umožňuje klientovi pohybovať sa po Web stránkach na všetkých serveroch Internetu bez toho, aby bol nútený poznať akékoľvek súvisiace technické detaily. Web stránky sú graficky spracované a pospájané hypertextovými linkami, t.j. jednoduchým kliknutím na aktívnu oblasť obrazovky sa môžete presunúť na súvisiacu stránku s ďalšími informáciami. Dnes je služba WWW štandardom a viac-menej všetky informácie nachádzajúce sa na Internete sú dostupné na Web stránkach, alebo prostredníctvom nich.

Informačný systém WWW je v súčasnosti najlepšie prepracovaný globálny systém v Internete s priamou podporou multimédií. Medzi základné vlastnosti WWW patria:

- transparentný prístup k lokálnym aj vzdialeným informačným databázam v celom Internete
- prehľadná prezentácia informácií
- podpora pre MULTIMÉDIA (prehrávanie zvukov, videosekvencií)
- možnosť vyhľadávania v dokumentoch
- jednoduchá intuitívna obsluha
- integrácia ďalších (aj starších) internetových služieb akými sú FTP, archie, newsy, whois, Gopher apod.

WWW pracuje so sústavami vzájomne prepojených dokumentov, v ktorých smerníky spájajú jeden dokument s druhým alebo jeden dokument s časťami druhého dokumentu. Hypertextové dokumenty bývajú písané v html jazyku (HyperText Markup Language).

Túto službu využívajú firmy na prezentovanie svojich výrobkov a služieb.
Spravodajské agentúry na prezentáciu aktuálneho ale aj archívneho spravodajstva.
Obchodníci na priamy predaj výrobkov prostredníctvom Internetu.
Na WWW nájdete :
* encyklopédie, knižnice, katalógy, denníky, časopisy,
* recenzie na čokoľvek, sprievodcov na čokoľvek,
* mapy, rady, príručky, hry, športové kluby, športové výsledky
* prognostiku, politiku, erotiku,
* rádiá, televízne stanice, hudobné skupiny a hitparády
* užitočné i menej užitočné informácie
a samozrejme nesmú tu chýbať ani rôzne vyhľadávacie systémy, aby ste sa v tej spleti informácií nestratili.

WWW je najlepší spôsob prezentácie na Internete.

Nabudúce - Čo dokáže Internet II. (ďalšie internetové služby )

 

PODME NAZAD ! PODME HORE !