Čo dokáže Internet II.

Internet - označovaný ako sieť sietí alebo informačná diaľnica - je obrovskou spleťou komunikačných liniek, po ktorých prúdia : elektronické pošty, požiadavky na informácie z rôznych oblastí, elektronické WEB stránky a dnes už aj živé vysielania rádií a televízií. Čokoľvek, čo sa dá "zabaliť" do dátových paketov môže po tejto diaľnici prúdiť, je jedno či sú to texty, obrázky, animácie, zvuky či videosekvencie. Priblížime si teraz najbežnejšie internetové služby, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Popíšeme ako fungujú a kto ich najviac využíva.


DISKUSNÉ SKUPINY

Diskusné skupiny, označované v počítačovej reči ako mailing list alebo listserv, vznikli ako nadstavba elektronickej pošty. V diskusných skupinách komunikuje medzi sebou pomocou elektronickej pošty celá skupina ľudí. Skupiny sa vytvárajú podľa záujmu o určitú tému alebo predmet diskusie. Majú regionálny alebo celosvetový dosah, podľa toho je diskusným jazykom buď angličtina alebo jazyk daného regiónu.

Ak sa užívateľ dozvie o existencii diskusnej skupiny, ktorej téma je mu blízka, môže sa do nej prihlásiť zaslaním správy elektronickou poštou správcovi danej diskusnej skupiny. Po prihlásení dostáva tak ako všetci členovia diskusnej skupiny príspevky od ostatných členov cez službu elektronickej pošty, rovnako ako jeho príspevky a odpovede sú rozosielané automaticky všetkým ostatným členom diskusnej skupiny. Správa s príspevkom z diskusnej skupiny má v hlavičke v riadku odosielateľa uvedenú adresu, ktorá sa skladá z mena diskusnej skupiny a z mena uzla, na ktorom je diskusná skupina spravovaná.

Vačšina diskusných skupín je spravovaná automaticky, teda administratívne funkcie vykonáva príslušný program na domovskom počítači diskusnej skupiny. Automatickí správcovia diskusných skupín sú vlastne programy, ktoré pracujú nad elektronickou poštou.

Niektoré diskusné skupiny môžu byť moderované. Znamená to, že ich vlastníkom je konkrétna osoba, tzv. moderátor, ktorý rozhoduje o zaradení a následnom rozposlaní príspevku alebo o jeho zamietnutí. Diskusné skupiny spracované automaticky na domovskom počítači sú teda necenzurované.

POČÍTAČOVÉ KONFERENCIE - NEWS KONFERENCIE

Počítačové konferencie, známe pod názvom news konferencie predstavujú globálny distribuovaný počítačový systém USENET umožňujúci vzájomnú komunikáciu veľkého množstva ľudí. Konferencie udržujú nielen univerzity, akademické pracoviská a vývojové laboratória, ale aj komerčné a obchodné firmy. Uzly, ktoré slúžia ako servery počítačových konferencií, denne prijímajú až 40000 nových článkov, čo predstavuje objem nad 100 MB informácií.

Na rozdiel od diskusných skupín, kde sa príspevky posielajú všetkým členom skupiny formou e-mailu, v systéme NEWS sa príspevky šíria lavínovite medzi uzlovými počítačmi, ktoré vykonávajú funkciu NEWS serverov a udržujú aktuálnu databázu článkov na svojich médiach. Záujemcom je tak k dispozícii niekoľko stoviek počítačových konferencií z rôznych oblastí, ktoré môžu ľubovoľne listovať, čítať jednotlivé príspevky, okamžite na ne reagovať zaslaním svojho príspevku, atď. Prispievať do počítačovej konferencie je dovolené bez obmedzenia, hoci prispievateľ by mal dodržať niektoré základné etické normy a aktívne sa zapájať až vtedy, keď má k zvolenej problematike "čo dodať".

Nabudúce - Čo dokáže Internet III. (ďalšie internetové služby - FTP a Telnet)

PODME NAZAD ! PODME HORE !