Čo dokáže Internet III.

Internet - označovaný ako sieť sietí alebo informačná diaľnica - je obrovskou spleťou komunikačných liniek, po ktorých prúdia : elektronické pošty, požiadavky na informácie z rôznych oblastí, elektronické WEB stránky a dnes už aj živé vysielania rádií a televízií. Čokoľvek, čo sa dá "zabaliť" do dátových paketov môže po tejto diaľnici prúdiť, je jedno či sú to texty, obrázky, animácie, zvuky či videosekvencie. Priblížime si teraz najbežnejšie internetové služby, s ktorými sa najčastejšie stretávame. Popíšeme ako fungujú a kto ich najviac využíva.

AKO PRENÁŠAŤ SÚBORY

File Transfer Protocol - FTP- je ďalšou základnou službou v Internete. Umožňuje prenos súborov medzi počítačmi v sieti, bez ohľadu na rozdielnosť nimi používaného operačného systému a spôsobu uchovávania súborov. Pod súbormi rozumieme údajové alebo textové celky a jednotlivé programy uložené na diskových alebo iných počítačových zariadeniach. Používateľ musí mať právo prístupu k počítaču v sieti a k jeho adresárom, z ktorých chce súbory prenášať, prípadne na ktoré chce súbory nahrávať.

Prenos súborov v INTERNETe je interaktívny a programy, ktoré ho umožňujú sú štandardne pomenované menom ftp. Interaktívnosť znamená, že vyvolanie programu ftp s uvedením mena alebo IP adresy vzdialeného uzla, okamžite spôsobí vzájomné prepojenie oboch koncových počítačov a prenos súborov oboma smermi sa vykonáva na základe príkazov zadávaných priamo z terminálu po tejto vytvorenej ceste. Program ftp od užívateľa vyžaduje, že pozná adresu alebo meno vzdialeného uzla a tiež, že pozná prihlasovacie meno a heslo vo vzdialenom počítači, ktoré mu zabezpečí prístup k súborom. Iba súbory s voľným prístupom na čítanie môžu byť prenášané cez ftp. Po ukončení prenosov je potrebné ukončiť program ftp a teda zrušiť spojenie mezi lokálnym a vzdialeným počítačom.

VZDIALENÝ TERMINÁL - TELNET

Ďalšou interaktívnou službou v Internete je prístup na vzdialené počítače, označovaný tiež ako vzdialený terminál. Túto službu vykonáva program Telnet. Po prihlásení sa do vzdialeného systému užívateľ teda môže priamo využívať jeho výpočtovú kapacitu, programy a databázy, ktoré sa tam nachádzajú. Samozrejme pri práci s Telnetom musí byť splnený predpoklad, že užívateľ má prístupové práva na vzdialenom počítači, teda má tam buď svoje vlastné konto alebo využíva verejne prístupné konto (zvyčajne programom Telnet je umožnený prístup do verejných databáz).

Počas práce v Telnete sú všetky vstupy z lokálnej klávesnice presmerované do vzdialeného systému a tam interpretované.

Nabudúce - ..............   (ďalšie internetové služby )

PODME NAZAD ! PODME HORE !