Zrod Internetu

Ako ubiehali 70. a 80. roky, prístup k výkonným počítačom získavali mnohé veľmi rozdielne sociálne skupiny ľudí. Bolo pritom celkom ľahké pripojiť ich počítače k rozvíjajúcej sa sieti. Ako sa používanie TCP/IP stávalo čoraz bežnejším, celý rad komplexných sietí sa dostával do digitálneho objatia Internetu. Pretože software TCP/IP bol voľne dostupný (public-domain) a základná technológia bola decentralizovaná a zo svojej podstaty tak trochu anarchistická, bolo obtiažne zastaviť ľudí v invázii na sieť - v skutočnosti nikto nemal záujem brániť im pripájať sa na rozšírujúci sa komplex siete, ktorý začal byť všeobecne známy pod označením Internet.

Pripojenie k internetu stálo daňových poplatníkov len málo alebo dokonce vôbec nič, pretože každý uzol bol nezávislý a musel si sám zaistiť svoje vlastné financovanie a potrebné technické vybavenie. Čím viac, tým lepšie; podobne ako telefónna sieť, aj počítačová sieť sa postupne stávala tým užitočnejšia, čím väčšie a väčšie množstvo ľudí a zdrojov zahrňovala. Fax napríklad tiež začal byť cenný vtedy, keď "všetci ostatní" ho mali tiež; kým tomu tak nebolo, bol iba kuriozitou. Takisto ARPANET bol chvíľu kuriozitou; potom sa však sieťovanie počítačov stalo nevyhnutnosťou.

V osemdesiatych rokoch sa začali k rozširovaniu sieťovej chrbtice Internetu pridávať i ďalšie vládne agentúry : NASA, National Institutes of Health, Department of Energy - každá z nich spravovala nové digitálne podmanené územia v internetovskej konfederácii. V Európe vznikli významné medzinárodné chrbtice ako NORDUNET poskytujúci konektivitu stovkám tisícov počítačov vo veľkom počte sietí. V USA, v Europe a inde po svete sa vynorili komerčné firmy ponúkajúce prístup k Internetu na komerčnom základe akémukoľvek záujemcovi.

Uzly v Internete boli rozčlenené do skupín; mimo-americké počítače a niekoľko amerických uzlov zvolili označovanie podľa svojho geografického umiestnenia, väčšina amerických počítačov bola však zoskupená do šiestich historicky základných internetovských domén: gov, mil, edu, com, org a net ; domény gov, mil a edu označujúce vládne (governmental), vojenské (military) a vzdelávacie (educational) inštitúcie, už boli prirodzenými priekopníkmi od samého začiatku, keď ARPANET vznikol ako high-tech výskumné cvičenie v oblasti národnej bezpečnosti Spojených štátov.
Doména „com“ naopak začala byť používaná pre komerčné (commercial) inštitúcie, ktoré skoro vtrhli do siete ako býci do arény, sprevádzaní prašným oblakom dychtivých neziskových organizácií s doménou „org“ . Počítače s doménou „net“ potom začali slúžiť ako brány (gateways) medzi sieťami.

Samotná sieť ARPANET formálne zanikla v roku 1983 ako šťástná obeť svojho zdruvujúceho úspechu. Jej užívatelia to prakticky ani nezaznamenali, lebo ARPANETovské služby nielenže fungovali ďalej, ale naviac boli a sú neustále zdokonaľované. Použitie štandardu TCP/IP pre počítačové sieťovanie sa stalo globálnou záležitosťou. V roku 1971, iba pred 27 rokmi, tvorili sieť ARPANET len 4 uzly. Dnes má Internet niekoľko miliónov uzlov rozprestrených prakticky vo všetkých krajinách sveta a každý deň sa pripájajú ďalšie a ďalšie. Desiatky miliónov ľudí používajú denne túto "matku-všetkých-počítačových-sietí".

 

PODME NAZAD ! PODME HORE !