PONUKA ŠKOLENIA
„Základy práce s Internetom“

1. možnosti prehliadania WEB stránok.

Význam a využitie Internetu
Stručná história
Prehliadače WWW stránok
Microsoft Internet Explorer ver. 3.x / 4.x

* popis ovládania, horné menu, navigačný pruh
* ako prezerať stránky
* ako sa dostať na určitú stránku, miesto
* ako pracovať s obľúbenými stránkami
* práca s informáciami na stránke (uloženie stránky,
* kopírovanie textu, hľadanie textu)
* zmeny v nastavení Explorera - prispôsobenia
* zvýšenie výkonnosti pri prezeraní stránok (ako urýchliť   zobrazovanie, ako šetriť čas)

Vyhľadávacie služby na Internete (AltaVista, Yahoo, Lycos, Hladaj,...)
Zoznamy a katalógy

2. možnosti elektronickej pošty
Microsoft Internet Mail and News / MS Outlook

* Funkcie elektronickej pošty
* Popis okien, menu a navigačného pruhu
* Prijímanie a odosielanie správ
* Práca s priečinkami
* Vytvorenie novej správy
* Funkcia pripojenia súborov
* Adresár , jeho členenie, vyhľadávanie

Microsoft Internet News

* možnosti diskusných skupín
* princíp práce pri prehľadávaní tém
* prispievanie do dikusných skupín
* hlavné diskusné servre na Internete

Ďalšie služby Internetu (FTP, telnet, hlasová komunikácia)
Slovenský Internet - vývoj a perspektívy

Rozsah : 1 deň - 8 vyučovacích hodín (40“)
Termíny : 24.9.1998 (štvrtok) od 9.00 hod. - 15.30 hod ,
medzi 12-13 hod. obedňajšia oprestávka

Cena bez DPH: 1100,- / osobu resp. DPH : 6 %

Prihlášky do 22.9.1998 - posielajte emailom alebo faxom !