IN4VENT Plus domov

Problematika roku 2000

.


Rok 2000 -
čierna mora pre používateľov počítačov ?

Bude rok 2000 naozaj problematický z hľadiska používania počítačov ? Koho všetkého sa problém týka ? Čo môžeme robiť, aby sme predišli prípadným problémom ?

Na tieto a ďalšie otázky by sme Vám chceli priniesť odpovede na tejto stránke.

Radi privítame aj Vaše pripomienky, námety a podnety.

Autori stránky

 

Problém roku 2000 - “Y2K”

V čom spočíva problém roku 2000 “(Y2k)”
Koho sa tento problém týka
Čo by ste mali urobiť

 

 

1. V čom spočíva problém roku 2000 “(Y2k)”

Problém resp. príčina jeho vzniku sú vo svojej podstate veľmi prozaické.

V raných dobách moderných počítačov , t.j. cca pred 20-30timi rokmi, boli všetky komponenty počítačov dosť drahé, preto sa šetrilo na ich veľkosti i kapacite. V starších pamäťových obvodoch sa preto informácia o roku zapisovala na 2 miesta, napr. dátum 1.1.1985 bol zapísaný ako 1.1.85.

Podobne aj programátori písali programy, ktoré využívali len 2 číslice na vyjadrenie roku.
Hoci sa počítače stále vylepšovali, informácia o roku zostávala v nezmenenej podobe dlhý čas a tak sa môže stať, že vo chvíli keď počítačový systém vstúpi do roku 2000, vzniknú v ňom neštandartné stavy, ktoré môžu ohroziť chod počítača a programov, ktoré sa na ňom používajú.

Napríklad program, ktorý si z počítača zistil rok “99”, si ho automaticky interpretuje ako rok 1999, ale ak mu počítač povie, že je rok “00”, nemusí si s tým vedieť rady a ukončí svoju činnosť alebo bude robiť zlé výpočty.


Podobne môže dôjsť k chybám , ktoré priamo súvisia so zlou interpretáciou dátumu : napr. chyby výpočtu miezd, úrokov na účtoch, termíny dodávok tovarov, číslovanie dokladov apod.

 

Problém môže nastať aj v súvislosti s priestupnosťou roku 2000. Platia tieto pravidlá o priestupnosti :

  • každý štvrtý rok je priestupný
  • každý rok deliteľný 100mi nie je priestupný, hoci by bol štvrtý
  • rok deliteľný 400mi je priestupný

Čiže rok 2000 je priestupný, záleží teda na tom, či sú počítače navrhnuté tak, aby tento rok považovali za priestupný.

hore

 

 

2. Koho sa tento problém týka

    tento problém sa týka prakticky všetkých používateľov počítačov v tej či onej miere. Každý používateľ, či je to firma alebo súkromná osoba si musí zvážiť , mieru rizika, ktorej sa vystavuje, keď zanedbá riešenie tohto problému. Dokonca aj počítače malých firiem či v domácnostiach sú vystavené určitému riziku či ťažkostiam, vyplývajúcim zo zlého zobrazovania, ukladania alebo výpočtu dátumu.

    Ak si nie ste istí alebo si netrúfate tento problém posúdiť, prenechajte jeho riešenie na počítačovú firmu, ktorá sa tým odborne zaoberá.

 

hore

 

3. Čo by ste mali urobiť

 

Pokiaľ nemáte istotu v tom, že váš počítačový systém “ prežije rok 2000 ”, mali by ste ho dať otestovať firme IN4VENT Plus s.r.o. , ktorá sa zaoberá profesionálne touto problematikou.

Po otestovaní obdržíte protokol o vykonaných testoch a “VYHLÁSENIE O SPôSOBILOSTI“, ktorého súčasťou je odporúčanie pre zákazníka ako počítačový systém upraviť pre prácu po 1.1.2000.

 

hore

 


 

Copyright © 1998 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

domov hore