PONUKA ŠKOLENÍ

IN4VENT Plus domov

Pozri letné PC kurzy pre rok 2000

PLÁN ŠKOLENÍ - INTERNET FLASH

apríl,máj,jún 2000

       

Číslo kurzu

Názov kurzu

Dátum

Čas

KZ180400

Internet Flash

19.-20.04.2000

8.30 - 12.00

KZ260400

Internet Flash

26.-27.04.2000

8.30 - 12.00

KZ030500

Internet Flash

03.-04.05.2000

16.00 -19.30

KZ100500

Internet Flash

10.-11.05.2000

8.30 - 12.00

KZ170500

Internet Flash

17.-18.05.2000

8.30 - 12.00

KZ240500

Internet Flash

24.-25.05.2000

16.00 -19.30

KZ300500

Internet Flash

30.-31.05.2000

8.30 -12.00

KZ070600

Internet Flash

07.-08.06.2000

16.00 -19.30

KZ140600

Internet Flash

14.-15.06.2000

8.30 -12.00

KZ210600

Internet Flash

21.-22.06.2000

8.30 -12.00

KZ280600

Internet Flash

28.-29.06.2000

16.00 -19.30


Rozsah : dva dni po 4 vyučovacie hodiny ( 45 minútové )

Organizácia kurzov : Kurzy sú organizované pre skupiny záujemcov vo veku od 15 rokov. Mladší záujemcovia len po dohode s organizátorom.
Kurzy budú otvorené pre minimálny počet záujemcov ? 4 osoby. Maximálny počet osôb v jednom kurze je 8.
Organizátor kurzu si vyhradzuje právo zrušiť kurz v prípade malého počtu záujemcov, a to najneskôr 1 deň pred začiatkom kurzu.

Podmienkou zápisu do kurzu je úhrada zálohy (pozri nižšie).

Cena kurzu :    
pre podnikateľské subjekty 1100,-Sk bez DPH 1210,-Sk s DPH
pre súkromné osoby 900,-Sk bez DPH 990,-Sk s DPH

Spôsob platenia : Záujemca o kurz uhradí vopred zálohu vo výške 50% z ceny kurzu ? najneskôr 3 dni pred začiatkom kurzu. Zostávajúca časť bude uhradená na prvej hodine kurzu.

Bližšie informácie a prihlásiť sa môžete na telef. čísle 0946 - 6443 490 u sl. Valigovej alebo prostredníctvom emailu.

PROGRAM ŠKOLENIA
INTERNET FLASH - Základy práce s Internetom

1.deň - prehliadač WWW stránok.

 • Význam a využitie Internetu
 • Prehliadače WWW stránok
 • Microsoft Internet Explorer  4.01 a 5.0 (slovenská verzia)
  • popis ovládania, horné menu, navigačný pruh
  • ako prezerať stránky, ako sa dostať na určitú stránku, miesto, ako pracovať s obľúbenými stránkami
  • práca s informáciami na stránke (uloženie stránky, kopírovanie textu, hľadanie textu)
  • zmeny v nastavení Explorera - prispôsobenia
  • zvýšenie výkonnosti pri prezeraní stránok (ako urýchliť zobrazovanie, ako šetriť čas)

2. deň - elektronická pošta

 • Microsoft Outlook Express (slov. verzia)
  • Funkcie elektronickej pošty
  • Popis okien, menu a navigačného pruhu
  • Prijímanie a odosielanie správ
  • práca s priečinkami
  • Vytvorenie novej správy
  • funkcia pripojenia súborov
  • Adresár , jeho členenie, vyhľadávanie
 • Vyhľadávacie služby na Internete (AltaVista, Yahoo, Lycos, Hladaj,...)
 • Zoznamy a katalógy

 

Všetky ceny sú bez DPH
Sadzba DPH - 10% pre služby SKO - školenia
Sadzba DPH - 23% pre ostatné služby
Cenník je platný od 17.4. 2000
IN4VENT Plus s.r.o., Okružná 3,
071 01 Michalovce
http://www.in4.sk
tel. 0946 - 6443 490, 6433 499,
fax: 6433 499
email: in4vent@in4.sk

 

Copyright © 1999 IN4VENT Plus s.r.o.
Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava

  domov hore