IN4VENT Plus domov

Vitajte na súťažnej stránke firmy IN4VENT Plus !

POZOR ! Súťažíme každý mesiac !


Úloha 12. kola

1. Čo je to Netscape ?

2. Ktorá z uvedených adries je podľa vás najviac navštevovaná ?
a/ www.cnn.com
b/ www.playboy.com
c/ www.aol.com
Nesúťažná podotázka znie: Koľko surferov ju mesačne navštívi ?

Vašou úlohou je správne zodpovedať na obe uvedené otázky.

Súťaži sa o CD plné hier od firmy ML Soft

Uzávierka súťaže je 31.03.1999 !

Správne odpovede budú zaradené do zlosovania o uvedenú cenu.
Poznámka : súťažiť nemôžu zamestnanci firmy IN4VENT Plus

Odpovede posielajte e-mailom na adresu oko@in4.sk .
Do predmetu (Subject) uveďte heslo : "Sutaz"
Ďalej uveďte : Meno a priezvisko, adresu, e-mail

Víťaz dostane
CD :
PC HRY 4
obsahujúce 71 hier pre DOS, WINDOWS 3.x a hlavne pre MS WINDOWS 95/98
pchry4

 

Výsledky 11.kola súťaže !

Uzávierka súťaže bola 28.02.1999. Celkom sa súťaže zúčastnilo len 15 súťažiacich !, čo je po rekordných 50-tich v predchádzajúcom kole pomerne málo. Otázky však boli ťažké, takže súťažili zdá sa, len "insideri" - znalci.

Všetky odpovede boli správne.
PGP - alebo Pretty Good Privacy je program na šifrovanie (kódovanie) a na digitálny podpis emailových správ s použitím kódovacích kľúčov.

ICQ - "I Seek You" je program na komunikáciu rôzneho druhu prostredníctvom internetu. Umožňuje rýchlu výmenu krátkych správ, ale aj chatovanie, posielanie mailov a WEB prepojení. Súčasne ukazuje používateľovi, kedy je jeho priateľ/ka "on-line".

Víťazom 11. kola súťaže
sa stal :

Štefan Labanc z Košíc

GRATULUJEME !

Víťaz   vyhráva
CD HRY 4
pchry4

Pozrite si staršie kolá súťaží :
7.,8.,9.,10, 11


 

Copyright © 1998 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

domov hore