IN4VENT Plus - company intro website
 

 

The Most Important References

Jednota s.d., Michalovce

ORION - DAEWOO AVIA predaj automobilov AVIA a náhradných dielov

MEZ a.s.Michalovce
vrátane dcérskych spoločností

ZINCATT s.r.o.

Slovenský plynárenský podnik š.p., odštepný závod Michalovce

Chempik a.s., Bratislava

Cheminvest Humenné

Idosprojekt Humenné

ARECA s.r.o., Michalovce

Transmilk s.r.o., MIchalovce

DMF - nákladná doprava, Michalovce

ZINPRO a.s., Michalovce

KERKO, a.s. Košice, Dlaždice Michalovce

Slovnaftprojekt s.r.o., Bratislava

Celprojekt a.s., Ružomberok

Noving a.s., Nováky

Veľkosklad Ondo, Humenné

Firma Ďurka, Michalovce

Lechman - kancelárske potreby, Michalovce

Siemens Automotive s.r.o.

Slovenská poisťovňa a.s., Michalovce

Slovenská poisťovňa a.s., Trebišov

KP veľkosklad potravín, Michalovce

AVAĽ Bank, Užhorod

TIPSO, Michalovce

Slovtransgaz a.s., Veľké Kapušany

Psychiatrická nemocnica, Michalovce

Slovak Intercargo, Žilina

[Profile] [Products] [Price Lists] [References] [Contact]
     
. . home up