IN4VENT Plus domov

.......... REKLAMA ..........
.......... REKLAMA..........


Vitajte na súťažnej stránke firmy IN4VENT Plus !

Súťažíme každý mesiac !

Súťaže ONLINE


Otázky 27. kola

1. Akú vyhľadávaciu službu používate, pri hľadaní informácií na internete ?

2.
Na akej webovej adrese je možné nájsť program michalovského kina Centrum ?

Vašou úlohou je správne zodpovedať na obe (prvú i druhú) uvedené otázky.

Súťaži sa o mikrofón firmy Boeder

Uzávierka súťaže je 31.12.2000 !

Správne odpovede budú zaradené do zlosovania o uvedenú cenu.
Poznámka : súťažiť nemôžu zamestnanci firmy IN4VENT Plus s.r.o. a zamestnanci sponzorskej firmy.

Víťaz
dostane
mikrofón firmy Boeder

sutaz-mikrofon
   
Vaše odpovede:
Vaše meno a priezvisko :
Vaša adresa (*):
e-mail (*):
(*) poznámka: uveďte vždy aspoň jednu z týchto dvoch položiek, aby sme Vás vedeli kontaktovať v prípade výhry.
Žiadne vaše údaje nebudú nikde zverejnené ani nikomu poskytnuté.
U výhercov uvádzame na našej webovej stránke iba meno, priezvisko a mesto.

 

 

Výsledky 26. kola súťaže !

Uzávierka súťaže bola 30.11.2000. Celkom sa súťaže zúčastnilo 36 súťažiacich, z ktorých len jeden odpovedal nesprávne, všetci ostatní odpovedali správne, resp. im boli odpovede uznané za správne.

Správne odpovede mali znieť :
1. Slovenský výraz pre "web site" je podľa nášho názoru: webová stránka. Uznané boli aj odpovede: internetová stránka alebo webové, či internetové sídlo. Uznali sme aj nenáležité adjektívum "internetovský", "webovský" či "www". Prečo sú uvedené prídavné mená nenáležité popisuje podrobnejšie pani doktorka Hegerová z Jazykovedného ústavu na webovej adrese : http://www.slovakradio.sk/programdb/poznamka.phtml?id=4
Pre úplnosť treba dodať, že autorka príspevku nepochopila celkom vznik slova webový, na čo sme ju upozornili e-mailom.

2.
Portál je webová stránka (sídlo), na ktorej sú viaceré komplexne združené informácie a odkazy, v rámci rôznych skupín a podskupín.
Príklady slovenských portálov:
- www.zoznam.sk
- www.szm.sk
- www.centrum.sk

Víťazkou 26. kola súťaže
sa stala :

Monika Petríková
z Lúčok

Gratulujeme !

Ostatným ďakujeme za účasť a nezabudnite skúsiť šťastie na budúce !

Víťazka dostane

3ojtlačítkovú myš,
pre Windows 9x/2000/ME

sutaz-mysA4.gif (4572 bytes)

Pozrite si staršie kolá súťaží :
7., 8., 9., 10,
11., 12., 13., 14.,
15.,
16. 17. 18., 19., 20,
21, 22, 23, letná prestávka, 24., 25. , 26.

 

 

Copyright © 1998-2000 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

  domov hore