IN4VENT Plus domov

.......... REKLAMA ..........
.......... REKLAMA..........


Vitajte na súťažnej stránke firmy IN4VENT Plus !

Súťažíme každý mesiac !

Súťaže ONLINE


Otázky 32. kola

1. Na akej webovej adrese ste sa stretli s dobrou zábavou alebo zaujímavým kvízom?

2. Kto je to webmaster?

Vašou úlohou je správne zodpovedať na  obe uvedené otázky.

Súťaži sa o stojan na 17 CD.

Uzávierka súťaže je 31.5.2001 !

Správne odpovede budú zaradené do zlosovania o uvedenú cenu.
Poznámka : súťažiť nemôžu zamestnanci firmy IN4VENT Plus s.r.o.


Víťaz

dostane


stojan na 17 CD od firmy

Office Data

   
Vaše odpovede:
Vaše meno a priezvisko :
Vaša adresa (*):
e-mail (*):
(*) poznámka: uveďte vždy aspoň jednu z týchto dvoch položiek, aby sme Vás vedeli kontaktovať v prípade výhry.
Žiadne vaše údaje nebudú nikde zverejnené ani nikomu poskytnuté.
U výhercov uvádzame na našej webovej stránke iba meno, priezvisko a mesto.

 

 


Výsledky 31. kola súťaže
!

Uzávierka súťaže bola 30.4.2001. Celkom sa súťaže zúčastnilo 50 súťažiacich, z toho až 20 odpovedali nesprávne alebo neúplne.
Tu sú správne odpovede z 31.kola :
1. Mali ste uviesť webovú adresu, na ktorej sú televízne programy slovenských staníc. Takýmito adresami sú napr.:
tv.atlas.sk
www.tdi.sk/tv
tv.zoznam.sk alebo tiež dnes.zoznam.sk/sekcia.cgi?id=4&obl=tv

neboli uznané odpovede typu: www.zoznam.sk, resp. www.markiza.sk. Zoznam.sk je webový katalóg a obsahuje odkazy na mnoho webových adries, ale program televízie je na adrese, ktorú bolo treba bližšie špecifikovať.

2. Stručný prehľad o Vašich poskytovateľoch internetu:

poskytovateľ počet
STonline 13
Nextra 12
Sanet / škola 6
Kiwwi 5
Euroweb/Isternet 5

V počte 1 ostatní uvádzajú ďalších poskytovateľov, medzi ktorými sú aj celoplošní poskytovatelia Slovanet, ViaPVT a Eurotel.
Kuriozitkou bolo uvedenie Explorera medzi poskytovateľmi pripojenia :-)

Víťazom 31. kola súťaže
sa stal :

Rastilav Kotulič
z Prešova

Gratulujeme !

Ostatným ďakujeme za účasť a nezabudnite skúsiť šťastie na budúce !

Víťaz
dostane

sadu 10 ks
čistých CDečok
700 MB
vhodných na napaľovanie dát alebo audio nahrávok


Pozrite si staršie kolá súťaží :
7., 8., 9., 10,
11., 12., 13., 14., 15.,
16. 17. 18., 19., 20,
21, 22, 23, letná prestávka, 24., 25. ,
26., 27., 28.
, 29. , 30. , 31.

 

 

Copyright © 1998-2000 IN4VENT Plus s.r.o. Všetky práva vyhradené.webmaster@in4.sk Posledná úprava :

  domov hore