logo pravy

 

Zriaďovateľ :    Mesto Michalovce

Štatutárny zástupca :    RSDr.  Repovská   Agnesa, riaditeľka zariadenia

Právna forma :  Rozpočtová  organizácia s vlastnou právnou subjektivitou     
napojená svojimi výdajmi a príjmami na zriaďovateľa

Predmet činnosti : Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti pre klientov

v dôchodkovom veku celoročnou formou pobytu

 

 

 
Domov
web design by in4vent
Copyright © Domov dôchodcov, Hollého 9, Michalovce. 2008