logo pravy
 

 

Vo svete sa dožíva staroby čoraz viac  ľudí, ktorí túžia po kvalite života aj v tomto poslednom úseku života. Starnutie chápeme ako nezvratný biologický proces, univerzálny pre celú prírodu.
Zdravý životný štýl je súčasťou zodpovednej prípravy na starobu. K napĺňaniu zdravého štýlu a kvality života musí prispieť zariadenie aj jednotlivci sami.
Úlohou domova dôchodcov je podporovať a rozvíjať také opatrenia, programy a postupy, ktoré by prostredníctvom podpory zdravého starnutia viedli k zlepšeniu zdravotného stavu našich seniorov, podporovali ich aktívny život a vytvárali predpoklady pre udržanie fyzických a psychických schopností seniorov. Preto sa pracovníci sociálneho úseku usilujú o znižovanie a odbúravanie stresu seniorov, podporujeme ich vo vedomí, že sú schopní mnohých činností, aby to napomáhalo k ich sebaúcte, motivácii žiť a byť zdravý.

Kultúrno – spoločenské aktivity a programy :

     V priebehu roka sú poriadané rôzne kultúrne akcie, cieľom ktorých je zábava a relax našich seniorov, ako je posedenie pri šiškách, jarná a jesenná opekačka  klobásiek spojená s kultúrnym  programom našich oyvateľov, stretnutia s obyvateľmi podľa jednotlivých poschodí, na ktorých sa vedú rozhovory o spolunažívaní, rôzne prednášky o zdravom živote a pod.
Spestrením všetkých kultúrnych podujatí v DD je spevácke vystupovanie našej skupiny SENIORKA.
V priebehu roka sú prizývaní rôzni významní hostia alebo odborníci na rozhovory s našimi obyvateľmi pod názvom „Kreslo pre hosťa“.
Sociálny úsek v spolupráci so seniormi vydáva časopis DOMOV, o živote našich seniorov.
Pre obyvateľov domova dôchodcov je k dispozícii počítačová miestnosť a knižnica, ktorú v poslednom čase využíva stále viac seniorov.
V snahe vytvárať rodinnú atmosféru sa usporadúvajú pre oslavujúcich jubilantov raz štvrťročne posedenia spojené s kultúrnym programom.
V rámci programu tréningu mozgov a pamäte usporadúva sociálny úsek pre seniorov súťažné kvízy spojené so zábavou, humorom, súťažnými otázkami a pohostením.
Okrem toho prebiehajú rôzne stretnutia obyvateľov pri rôznych spoločenských hrách /karty, šachy, krížovky/ cieľom ktorých je prehĺbenie vzťahov a spríjemnenie voľných chvíľ seniorov.
S obyvateľmi postihnutých alzheimerovou chorobou prebiehajú posedenia pri jednotlivých hrách vo forme kreslenia, skladania rôznych tvarov a obrazcov, cieľom ktorých je oživiť myslenie a obrazotvornosť aj u týchto seniorov.
Okrem toho usporadúvame rôzne zvláštne akcie, ako sú výlety, návštevy divadla, kina, hvezdárne, múzea  ...
Tradíciou je aj výstava ručných prác a umeleckých diel, ktorých autorom sú naši seniori. Výstavy usporadúvame v zariadení domova  ale aj v galérii Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach.
Práca sociálneho úseku v našom zariadení sa zakladá na schopnosti, empatie a citu k starším ľuďom, so zmyslom pre estetiku, tvorivosť a dostatok nadšenia, ktorý dodáva našim seniorom motiváciu, vitalitu a spokojnosť.

 

 

 
Domov
web design by in4vent
Copyright © Domov dôchodcov, Hollého 9, Michalovce. 2008