logo pravy
 

 

Úhrada za poskytované služby :

Výška úhrady za poskytované sociálne služby je určená podľa Všeobecného záväzného nariadenia o spôsobe určenia úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia za sociálne služby.

 

 

 
Domov
web design by in4vent
Copyright © Domov dôchodcov, Hollého 9, Michalovce. 2008