logo pravy
 

 

     Domov dôchodcov Hollého 9, Michalovce sa nachádza v obytnej zóne mesta, na ploche takmer 10 475 m2, s pekným parkom pre prechádzku a relax. Objekt vyhovuje všetkým hygienickým a úžitkovým požiadavkám.
Bývanie v tomto domove pripomína teplo domova. Izby sú jedno, v prípade manželského páru dvojlôžkové s balkónom.

     Základné informácie :

     Domov dôchodcov Hollého 9, Michalovce bol uvedený do prevádzky ako dom – penzión v roku 1989. Nevýhodou tohto penziónu bolo to, že nezabezpečoval komplexnú starostlivosť pre občanov, hlavne u tých, ktorým sa zhoršil zdravotný stav.
Riešením tejto dilemy bol nový zákon o sociálnej pomoci č. 195/1998 Z.z., v zmysle ktorého sa naše zariadenie oficiálne reprofilizovalo na Domov dôchodcov s účinnosťou od 1.1.1999 s komplexným poskytovaním sociálnych služieb.
Kapacita zariadenia je 174 miest. Výškové zónovanie nášho objektu pozostáva z pavilónu A, ktorý je 6 podlažný a z pavilónu B, ktorý je 8 podlažný s tromi vchodmi.
V pavilóne A je 12 jednoizbových bytových jednotiek s príslušenstvom a v pavilóne B je 8 jednoizbových jednotiek s príslušenstvom.
Pri hlavnom vstupe do budovy je po ľavej strane vrátnica fungujúca v nepretržitej prevádzke. Na prízemí sa nachádza zdravotný, sociálny, ekonomický a prevádzkový úsek, ambulancia všeobecného lekára a izba prvej pomoci. Pre príležitostné ubytovanie rodinných príslušníkov počas návštevy našich obyvateľov je k dispozícii hosťovská izba.
Obyvatelia nášho zariadenia majú k dispozícii práčovňu, rehabilitačnú miestnosť, bufet a malé spoločenské priestory vytvorené v priestore chodieb na každom poschodí.
Prípravovňa a výdajňa stravy slúži na prípravu a výdaj stravy, pretože v domove nemáme vlastnú vývarovňu, obedy dovážame z nemocnice. Obyvatelia majú možnosť výberu z 3 jedál.

V domove poskytujeme 3 typy obytných jednotiek :

I. typ   -  jednolôžková obytná jednotka s jednou obytnou miestnosťou, kuchynkou a sociálnym vybavením

II. typ    -  dvojlôžková obytná jednotka s jednou obytnou miestnosťou, kuchynkou a sociálnym vybavením

III. typ    -   dve jednolôžkové obytné miestnosti so sociálnym vybavením

 

 

 

 
Domov
web design by in4vent
Copyright © Domov dôchodcov, Hollého 9, Michalovce. 2008