logo pravy
 

 

V domove dôchodcov sa poskytuje poskytuje ďalšia starostlivosť, ktorou je

 1. poradenstvo
 2. záujmová činnosť
 3. kultúrna činnosť
 4. rehabilitačná činnosť

Ostatné poskytované služby :

 1. vykurovanie bytovej jednotky
 2. elektrická energia
 3. komplexné upratovanie bytov štvrťročne
 4. bežné upratovanie
 5. upratovanie spoločných priestorov
 6. pranie, žehlenie, /posteľná bielizeň, osobná bielizeň, šatstvo/
 7. vymaľovanie bytu každé 4 roky
 8. vynášanie smetí
 9. dovoz a výdaj obedov
 10. vizity v bytoch
 11. donáška liekov
 12. meranie tlaku
 13. ošetrenie lekárom
 14. doprevádzanie na odborné vyšetrenie

 

Ďalšie služby klientom :

  • poskytovanie informácií rodinným príslušníkom
  • doručovanie a evidencia poštových zásielok obyvateľom
  • organizovanie rôznych činností pod vedením personálu podľa záujmu a zdravotného stavu obyvateľov
  • styk s orgánmi štátnej správy
  • vykonávanie pohrebu a usporiadanie pozostalostných vecí po úmrtí

   

   

   

   

   

 
Domov
web design by in4vent
Copyright © Domov dôchodcov, Hollého 9, Michalovce. 2008