logo pravy
 

 

Zdravotná starostlivosť

     Medzi základné služby, ktoré sa v našom zariadení poskytujú, patrí zdravotno – ošetrovateľská starostlivosť. Je zabezpečovaná 24 hodín denne.
V zariadení máme ambulanciu všeobecného lekára. Ordinačné hodiny sú počas pracovných dní  od 7.30 hod. do 15.30 hod.
V odpoludňajších hodinách, v sobotu a v nedeľu ak dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu klienta, zhodnotí zdravotný stav službukonajúca zdravotná sestra a rozhodne o ďalšom postupe. V prípade potreby je privolaná LSPP alebo RZP.
Najdôležitejšou súčasťou na zdravotnom úseku sú zdravotné sestry a ošetrovateľky, ktoré poskytujú starostlivosť klientom podľa ich momentálnych potrieb a závažnosti ich zdravotného stavu.
Veľmi dôležitý význam pre klienta má hygienická starostlivosť a to z hľadiska zdravotného, psychického, estetického a spoločenského. Je podmienkou kvalitnej ošetrovateľskej starostlivosti.
Zdravotný personál zabezpečuje v spolupráci s lekárom predpis liekov. U klientov so zníženou schopnosťou sa o seba postarať, donášku a nákup liekov zabezpečujú pomocnice.
Tieto pomocnice pre imobilných klientov zabezpečujú denne aj bežné nákupy podľa požiadaviek seniorov.

 

 

 

 

 

 

 
Domov
web design by in4vent
Copyright © Domov dôchodcov, Hollého 9, Michalovce. 2008