preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

EX LIBRIS

 
 • EX LIBRIS  2005 na tému : ,, Môj najúžasnejší zážitok ".

  Žiaci 4 základných škôl a základnej umeleckej školy v Michalovciach pripravili
  do výtvarnej súťaže Ex libris na tému „Môj najúžasnejší zážitok“ 118 prác.
  20 ocenených a 30 ďalších vybraných prác poputuje na medzinárodnú súťaž
  do Hlohovca. V piatom ročníku okresnej súťaže Cenu knižnice G. Zvonického získala žiačka II. ZŠ Lucia Mydlová, pod pedagogickým vedením uč. Mgr. Ľ. Bertičovej.

EXLIBRIS 2005

EXLIBRIS 2005

EXLIBRIS 2005

 
 
 • Ďalší úspech  na medzinárodnej súťaži v Hlohovci

  8.10. 2004 sa vo Výtvarnej sieni Vlastivedného múzea
  v Hlohovci  konala vernisáž výstavy výtvarných prác 8.ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže pre deti
  od 12-15 rokov.
  Talentom a úsilím dosiahli naši čitatelia aj v tomto roku ocenenia na medzinárodnej výtvarnej súťaži v Hlohovci.
  Najvyššie z nich (2. miesto z 2114 súťažných prác)
  prevzala 15 ročná Monika Raškovská.
  Ďalších 6 žiakov - Badidová Lucia, Slovinková Veronika, Šimková Zuzana, Čižmárik Milan, Vargová Patrícia a Dzurjaník Matúš bolo odmenených rôznymi cenami.
  Výstava potrvá do 31.10.2004.
  Vítazna práca tu.
 

 
 • EX LIBRIS 2004 - CIRKUS a DIVADLO

 

1. miesto - Monika RAŠKOVSKÁ
14.rokov, ZUŠ Michalovce
uč. Paed.Dr Ján Čižmár
2. miesto - Lenka MATEJOVÁ
13.rokov, ZŠ Okružná 17 Michalovce
uč. Paed.Dr Miroslav Capovčák
3.miesto - Milan ČIŽMÁRIK
15.rokov, ZŠ Okružná 17 Michalovce
uč. Paed.Dr Miroslav Capovčák
3.miesto - Lucia BADIDOVÁ
14.rokov, ZUŠ Michalovce
uč. Paed.Dr Ján Čižmár
       
       
   
 

Antónia ŠTEFANOVÁ
13.rokov, ZŠ Školská 2 Michalovce
uč. Mgr. Boris Tóth

Veronika KUCHÁROVÁ
11.rokov, ZUŠ Michalovce
uč. A.Niklasová
 
 

 • 5 ocenení z medzinárodnej výtvarnej súťaže v Hlohovci aj do Michaloviec.

 

Na tému ,,MOJA RODINA,, pripravovali aj žiaci nášho okresu výtvarné práce - knižnú značku ex libris. V Týždni slovenských knižníc /marec 2003/ porota v ZKGZ vybrala a doporučila, aby postúpili aj do medzinárodnej súťaže v Hlohovci.

Vyhlásenie jej výsledkov, ktoré bolo v dňoch 18.-19.septembra 2003, potešilo opäť našich súťažiacich. Ocenenie sa ušlo Milke JESZEOVEJ, Lenke HREHOVEJ
 
a Vinckovi NADANYIMU.
Čestné uznanie získali aj 2 žiaci ŠZŠI v Michalovciach. To, že z takmer 1600 súťažných prác
z 12 krajín sveta si 5 ocenení doniesli deti nášho regiónu, je veľmi potešujúce a Zemplínska knižnica G.Zvonického sa teší a verím, že aj výtvarníci sa tešia na 7.ročník medzinárodnej súťaže, ktorej bude predchádzať 4.ročník okresného kola v Michalovciach.

 

Kategória ZUŠ - návrhy
ex-libris 2.miesto
JESZEOVÁ Emília, ZUŠ Michalovce,15r.

Katégoria ZŠ-exlibris 3.miesto
HREHOVÁ Lenka, ZŠ Okružná ul.Michalovce

Dvaja z ocenených
V.Nadany a M.Jeszeová

     

 • EX LIBRIS  2003

Opätovný úspech v medzinárodnej súťaži o najkrajší detský ex libris inšpiroval pracovníčky ZKGZ k uskutočneniu III. ročníka okresnej súťaže. Do súťaže bolo prihlásených 54 prác, ale 5 prác nespľňalo podmienky, preto neboli hodnotené.
Trojčlenná porota výtvarníkov hodnotila práce v 2 kategóriach:
návrh na ex libris
a originálny ex libris.
1 cena za originálny ex libris bola udelená Petre Žalobínovej a v kategórii návrh na exlibris získala 1.miesto Emília Jeszefeová.
Cenu riaditeľky knižnice získala práca Vierky Klacikovej.
Ocenené práce a ďalších vybraných 18 prác postupuje na medzinárodnú súťaž do Hlohovca, ktorej vyhodnotenie bude v septembri 2003.

I. miesto
Petra Žalobínová
12 rokov /linoryt/
 

II.miesto
Iveta Muchová
14 rokov /suchá ihla/
 

III.miesto
Katarína Garguľáková
12 rokov /linoryt/
 

cena riaditeľky
Viera Klaciková
11 rokov
 

 

I.miesto
Emília Jeszeová
15 rokov

II.miesto
Zuzana Zuščinová
11 rokov /tuš/

III.miesto
Katarína Šulofová
14 rokov /tuš/

 

 • EX LIBRIS 2002
exlibris1.JPG (66066 bytes) exlibris2.JPG (1008458 bytes) exlibris3.JPG (389817 bytes) exlibris4.JPG (180011 bytes) exlibris5.JPG (455241 bytes)
1.miesto
Michala Mihalyiová
11.r ZUŠ
2.m 3.m 4.m 5.m

exlibris02cr.JPG (204051 bytes)

exlibris02oc.JPG (156288 bytes)

cena riaditeľky osobitná cena poroty

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk