preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

MULTIMÉDIA

 
Knižnica sprístupňuje na oddelení mládeže a oddelení Internetu multimediálne a elektronické databázy z oblasti hudby, histórie, prírodných vied a zábavné multimédia pre deti. Základná doba používania je 20 minút, ak nie je ďalší záujemca, je možné túto dobu predľžiť. Služba je spoplatňovaná.
 
 

 


 

CD-Rom Gorazd Zvonický

Gorazd ZVONICKÝ - personálna bibliografia

Pri príležitosti nedožitých 90-tych narodenín  nášho rodáka Andreja Šándora-G.Zvonického vydáva Zemplínska knižnica G.Zvonického jeho personálnu bibliografiu doplnenú o fotografie a osobné dokumenty.

Je to vlastne jej 2.vydanie, tentokrát na CD-rome.Obsah publikácie tvorí životopis, bibliografia knižnej a časopiseckej tvorby najmä po r.1990, rozhovory s ním, recenzie jeho diel.
     169 záznamov je zoradených chronologicky v jednotlivých kapitolách. Samostatnou časťou sú básne publikované v periodickej tlači na Slovensku, fotografie a osobné dokumenty, ktoré uverejňujeme s láskavým súhlasom sestry G.Zvonického, ako aj zvuková nahrávka jej spomienok.

      Pri tvorbe publikácie boli použité záznamy z vlastnej regionálnej databázy a z databázy SNB.

 
 
 
 
 
   
CD Rom Výtvarníci známi a neznámi I.

Výtvarníci známi a neznámi
Regionálny biografický slovník - 1.diel

Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického v Michalovciach v snahe priblížiť tvorbu regionálnych výtvarníkov  sa rozhodla predstaviť život  a tvorbu niekoľkých z nich : Paed.Dr Miroslava Capovčáka, Paed.Dr Jána Čižmára, Anky Demskej, Renáty Hladovej a Štefana Pavluvčíka.
                                                                                                

Multimediálny Cd-Rom je členený na tri základné časti :

  • ÚVOD

  • MALIARI

  • ZOSTAVOVATEĽKY

     V časti maliari je zoznam výtvarníkov, ktorý sú spracovaný
v tomtom Regionálnom biografickom slovníku. Pri každom z výtvarníkov je uvedený jeho stručný životopis, dosiahnhuté ocenenia a zoznam výstav, fotogaléria, ukážky z tvorby a nahratý rozhovor.

 
 
 
 
 
 
 
   
CD-Rom 75.rokov ZKGZ 75 rokov ZKGZ - História ZKGZ v rokoch 1976-2000.

Pri príležitosti 50. výročia založenia prvej /a zatiaľ aj jedinej / verejnej knižnice v Michalovciach vyšla v r.1976 publikácia  50 rokov Okresnej knižnice v Michalovciach, ktorá zmapovala jej históriu, pôsobenie a aktivity od založenia až do roku 1975.
     Jej 75.výročie a prevratné politické, spoločenské a hospodárske zmeny v uplynulom desaťročí boli podnetom pre ďalší dokument, ktorý je venovaný pomerom, skutočnostiam a faktom knižnice od r.1976 do do r. 2000.
   

Časti CD-ROMu :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  Slovenská národná bibliografia
je rozdelená na dva CD-Rom disky, ktoré obsahujú tieto záznamy:

1/    Slovenské knihy, Špec. typy dokumentov - periodiká, mapy, vedecko-kvalif. práce, špeciálne tlače, firemná literatúra, grafika, hudobniny, oficiálne dokumenty, audiovizuálne dokumenty, slepecké tlače, normy, elektronické zdroje, Bibliografie bibliografií, Zahraničné slovaciká, Menné autority - personálne a korporatívne autority.
2/    Rozpis článkov zo slovenských novín, časopisov a zborníkov.
Rozpis článkov zo slovenských máp, hudobnín a audiovizuálnych dokumentov.
Jednotlivé databázy majú svoj úvod, v ktorom sú obsiahnuté informácie o ich obsahu.


 
 
   
CD-Rom Osobnosti slov.dejín Osobnosti slovenských dejín
Pôvodný multimediálny slovník najvýznamnejších osobností slovenských dejín vydalo SNM ako svoj 2.elektronický titul.
CD-Rom obsahuje informácie o Slovenskom národnom múzeu a výber osobností zoradených abecedne a podľa historických etáp. Pri každej osobnosti je spracovaný životopis , jeho dielo a literatúra.
   
CD Zbirka zákonov Zbierka zákonov SR 2000,2001,2002,2003
Zbierka zákonov SR 2000 obsahuje vyše 6000 strán textu v podobe ako vychádza v papierovej forme. Dokumenty je možné prezerať v ľubovoľnom zväčšení, tlačiť ich na tlačiarni. Vyhľadávanie jednotlivých zákonov je pomocou hypert. liniek, kde je možné sa dostať až na požadovaný zákon.
CD-Rom obsahuje aj plnotextové vyhľadávanie TextSpy.
Na CD-Rom sa nachádza register ročníka 2000 Zbierky zákonov SR - chronologicky a vecný, ktorý je hypertextovo prepojený na jednotlivé právne predpisy.

 

 
   
CD-Rom Národná banka Slovenska Národná banka Slovenska
Multimediálny informačno-prezentačný CD-Rom Národnej banky Slovenska :
menová politika, bankové obchody, bankový dohľad, emisná činnosť a peňažný obeh, platobný styk a iné činnosti NBS.
   
CD-Rom Informace na dlani Informace na dlani
CD-Rom obsahuje katalóg informačných produktov Albertina Icom Praha, zborník INFOMEDIA ´95, pamäť sveta - obrazová databáza historických rukopisov a starých tiskov z fondu Národnej knihovny ČR.
   
CD-Rom Information USA Information USA ´99
Ekonomika, legislatíva, vláda a politika, veda a informačné technológie, vzdelanie, kultúra a iné informácie o USA.
 
   
Cd-Rom Orbis Computers Orbis Computers
Všetko, čo chcete vedieť o počítačoch, história, základné vybavenie PC, ako pracujú vstupné a výstupné zariadenia PC.
Celý program je doplnený animáciami a obrázkami. CD-Rom obsahuje register.
 
   
CD Eurotran Eurotran
Prekladač internetových stránok.
Eurotran 2000 automaticky prevádza anglicky písané texty do gramaticky upravenej podoby v češtine.
Program disponuje slovnou zásobou v rozsahu tisíc anglických slov a fráz a pre prechod anglických viet využíva databázu takmer desať tisíc gramatických pravidiel. Preklad prebieha automaticky, bez zásahu užívateľa.
   
CD-Rom Dúhové stránky internetu CZ Dúhové stránky Internetu
Na CD sa nachádza adresár odkazov na najdôležitejšie WWW stránky českého Internetu, programy a utility potrebné k prezeraniu obsahu stránok, ich tvorbe, práci s súbormi a prezentácia medz. aktivít firmy Computer Press.

 

   
CD-Rom Encyklopédia vesmíru Encyklopédia vesmíru
Encyklopédia vesmíru je inetraktívnym sprievodcom astronómiou, dobývaním vesmíru a kozmologií. CD-Rom obsahuje množstvo informácií o planétach, hviezdach, galaxiách, kozmonautoch a ich vesmírnych lodiach.
CD-Rom Encyklopédia vesmíru
   
CD-Rom Našou prírodou Našou prírodou
Český multimediálny CD-Rom ,,Naší přírodou,, krok za krokem obsahuje 100 fotografií, 1179 ilustrácií, 62 videoklipov a 50 schém zo sveta prírody.

 

   
CD-Rom Ľudské telo Ľudské telo 2.0
CD-Rom je softvérovým sprievodcom fascinujúcim ľudským telom a prináša nové pohľady, neuveriteľné animácie a trojrozmerné modely tela. Viedoklipy predstavujú jednotlivé orgány v presných detailoch a zároveň popisujú ich činnosť.Animované modely umožňujú nahliadnúť do vnútornej struktúry orgánov. Trojrozmerné snímky umožňujú zväčšovať jednotlivé části tela a otáčať ľudskou kostrou o 360° . Kvíz umožňuje prezkúmať ľudské telo od hlavy až k päte.Na internetovej stránke v rámci CD-Rom je možné nájsť ďalšie informácie o ľudskom tele a vedných odboroch, ktoré s biológiou človeka súvisia.

 

CD-Rom Ľudské telo
   
CD-Rom Dejiny európskej civilizácie Dejiny európskej civilizácie
CD-Rom obsahuje množstvo farebných obrázkov, prílohy dejín europskej hudby a európského výtvarného umenia, farebné mapy a filmové ukážky. V celom obsahu je možné sa veľmi ľahko orientovať vďaka vyhľadávacím nástrojom. Svoje vedomosti si užívateľ môže overiť množstvom obsiahlych testov.
Obsah CD-Rom :
Antický starovek, Ranný stredovek, Vrcholný stredovek, Neskorý stredovek, Prvých sto rokov novoveku, Od Habsburského hegemonismu k európskej rovniváhe síl, Boj o suverénne postavenie na svetových moriach, Vznik občianskej spoločnosti, Civilizácia voľnej súťaže, Kríza európskej spoločnosti, Európa v bipolárnom svete.

 

 
 
 
   
CD-Rom Európa Európa
Interaktívny CD-Rom EURÓPA má za úlohu postupne zoznámiť užívateľa s týmto kontinentom. Nájdete tu zaujímavé informácie podávané veľmi atraktívnou formou: môžte sa ľubovoľne pohybovať medzi témami , dajú sa prezerať videoklipy a obrázky. Informácie sú prehľadne rozdelené do piatich základných skupín :
- poloha, rozloha a všeobecný geografický pohľad na kontinent
- prírodné pomery
- obyvateľstvo a sídla
- hospodárstvo
- prehľad štátov
Každá oblasť je doplnená testami.

 

 
   
CD-Rom Vážna hudba Vážna hudba
Obsiahla encyklopédia , ktorá ponúka nielen základný prehľad o svete klasickej hudby, jeho slávnych postavách a dielach, a tiež množstvom menej známych zaujímavosti z dejín hudby.
CD-Rom obsahuje :
- podrobné životopisy viac než 60 slávnych skladateľov
- prehľadná databáza viac než 2500 hudobných diel
- charakteristika a okolnosti vzniku 200 najznámejších hudobných diel
- 200 zvukových ukážok o celkovej dĺžke cez 4 hodiny
-časová os zachycujúca významné okamžiky dejín vážnej hudby od r.1659 do súčasnej doby.

 

 
 
   
CD-Rom Skladatelia svetovej hudby Skladatelia svetovej hudby
Päťdesiat najvýznamnejších skladateľov vážnej hudby. Pútavý text zobrazuje ľudské i umelecké osudy umelcov, ktorí svojou tvorbou ovplyvnili vývoj svetovej hudby.
Farebné portréty zachytávajú ich podobu. Zvukové nahrávky približujú tvorbu každého uvedeného skladateľa. CD-Rom obsahuje skúšobný text  na preverenie vedomostí.

 

   
CD-Rom Zábavný učiteľ hudby Zábavný učiteľ hudby
CD-Rom je určený pre malých i začinajúcich muzikantov. Pomocou interaktívnych príkladov umožňuje pochopiť tajomstvo notového zápisu a základy hry na klávesové nástroje. Modul ,,SKLADATEĽ,, umožňuje malým muzikantom rýchlo poskladať z nôt jednoduchú pesničku. Modul ,,UČITEĽ,, obsahuje niekoľko základných lekcií hudobnej náuky. Modul ,,SPEVNÍK,, obsahuje spracované skladby. V každom okamžiku je vidno, ktorá nota práve hraje, kde je umiestnená na klávesnici a ktorým prstom sa má hrať. CD-Rom okrem vzdelávania rozvíja tvorivosť a poskytuje množstvo zábavy pri tvorbe vlastných melódií.

 

 
 
CD-Rom Výtvarné umenie Výtvarné umenie
Multimediálna encyklopédia  je určená študentom, výtvarníkom, zberateľom a ďalším odborníkom, ale i laikom - milovníkom výtvarného umenia, návštevníkom galérií a historických pamiatok.
CD-Rom prináša systematický výklad 2000 najdôležitejších pojmov a faktov zo svetového a českého maliarstva, sochárstva a grafiky od praveku až po súčasnosť. Podrobne spracované textové hesla sú doplnené asi 700 ilustráciami a približne 40 hudobnými ukážkami, ktoré charakterizujú jednotlivé obdobia a umelecké smery.
 
 
CD-Rom Ahoj Európa Ahoj, Európa!
Sprievodca mladých Európou a Európskou únoiu
Kapitoly tohto CD poskytujú informácie o Európe a Európskej únii v skratke a faktické opisy napísané na ,,pohľadnici",ktorú vždy sprevádzajú fotografie, videozáznamy alebo ilustrácie. Osobitné kapitoly predstavujú krajiny, kde sa môžete dozvedieť viac o jednotlivých krajinách, a Slovník EÚ, ktorý vám poskytne podrobnejšie vysvetlenie problematiky jednotlivých politík Európy v súčasnosti.
CD obsahuje nasledujúce kapitoly:
Ako funguje EÚ, Politika, História, Čo prináša EÚ?, Život EÚ, Krajiny, Slovník EÚ, Mediálny index.
Text na CD obsahuje veľa hypertextových odkazov. Na CD je možnosť kedykoľvek použiť vyhľadávaciu funkciu.

 

 
 
 

 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk