preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

KNIŽNÉ   VYDAVATEĽSTVÁ  a  NAKLADATEĽSTVÁ


 

Abart press Banská Bystrica
Adore Slovakia s.r.o. Bratislava
Albi s.r.o. Žilina
Antar s.r.o. Trenčianska 47, Br.
Ariadna Bratislava
Atyp interiér s.r.o. Bratislava
Academic Electronic Press
Anima
Art Area
Bertelsman AG Staré Grunty 61,Br.
Bestseller.sk
Bizmut press
CAD Press
CD Poradca s.r.o. Žilina
Citypress Bratislava
Computer Press s.r.o. Bratislava
Copy print IGAZ Trenčín
Crocus s.r.o. Nové Zámky
Dajama
Dona
DILEMA
Don Bosco
Didaktis s.r.o. Bratislava
Edit s.r.o. Bratislava
Egmont Neografia, s.r.o. Bratislava
Eko - konzult
Elita Bratislava
Elza Elez
Engo s.r.o.
Enigma
Euroskop News Bratislava
Elenprint
EObchod Don Bosco
Epos
Eugenika
Finest s.r.o. Bratislava
Františ. vyd. Serafín Bratislava
Fortuna Print
G plus G
Heuréka  Záhradnícka 2,Šamorín
Illusion Bratislava
Ikar
Inprost s.r.o.Smrečianska 29,
Bratislava
ISMC SK s.r.o. Bratislava
Iura Edition
Informačné centrum podnikateľov
Ister Science
Jaga group, v.o.s. Bratislava
JKS Hviezdoslavova 53, Žilina
LCA - Literature & Culture Agency Slovakia Levice, Bratislava
Magnet Press Slovakia
Malé Centrum
Masmedia s.r.o.
Mediatel s.r.o.
Meritum
Managment Press
Mladé letá
Motýľ
Nakladateľstvo Dr.Josef Raabe
Návrat domov
Naturprodukt s.r.o.
Nec Arte Komárno
Nitrianske tlačiarne a.s.
Notex s.r.o.
Orbis Pictus Istropolitana
P.S.Publischer Nitra
Poradca podnikateľa s.r.o.
Poradca, Žilina
Prvá Slov. Agrárna Spoločnosť
PTK -ECHO s.r.o.
Pamiko s.r.o.
Persona
Vyd. PSYCHOPROF
Podchod
Ricmasten
Reader´s Digest Výber
Redosta Kotešova
Remedium
Slovart Records Bratislava
Slovart s.r.o.
Silentium s.r.o.
Vyd. Serafín
Sepi, s.r.o.
SOFA
Školmédia , spol.s.r.o.
VEDA - SAV
Vojenský kartogr. ústav s.p.Harmanec
Vyd. Karpatského kuriéra
Vydavateľstvo mk3 Bratislava
WATT, s.r.o.
Zberateľ Bratislava

 

 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk