preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

ZVUKOVÉ KNIHY PRE NEVIDIACICH A SLABOZRAKÝCH

 

Zemplínska knižnica sprístupňuje verejnosti

POŽIČIAVANIE ZVUKOVÝCH DOKUMENTOV.

V spolupráci s Ústrednou knižnicou pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
ponúkame literatúru pre dospelých, deti a mládež v slovenskom jazyku.
Súbory sú aktualizované štvrťročne.

Požičiavanie zvukových kníh je bezplatné, záujemca o túto službu musí byť čitateľom knižnice. Výpožičky je možné uskutočniť osobne,  prípadne prostredníctvom obecnej knižnice
 v mieste bydliska.

Zvukové knihy sa nachádzajú na hudobnom oddelení ZKGZ , ktoré je pre verejnosť otvorené

pondelok – piatok 8.00 – 18.00
štvrtok 12.00 – 18.00
sobota 8.00 - 12.00

Adresa : Zemplínska knižnica GZ
Štefánikova 20
071 01 Michalovce

Kontakt : Feňáková Gabriela
tel.: 056/64 219 32
e-mail: fenakova@zkgz.sk
 

 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk