preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

KONTAKT

 
 
Adresa:
                                   
Zemplínska knižnica GZ
Štefánikova 20
071 01  Michalovce
Telefón :     
                 
                       
056 - 644 11 41 - ekonom.  a metodický útvar
056 - 642 19 32 - centrálna evidencia
056 - 642 61 98 - riaditeľňa
E - mail :
zkgz@zkgz.sk
Riaditeľka : Mgr.Monika Šleisová
Monika.Sleisova@zkgz.sk
Vedúca útvaru automatizácie: Mgr.Emília Lačná
Emilia.Lacna@zkgz.sk
Vedúca útvaru služieb: Mgr.Martina Pokorná
pokorna@zkgz.sk
Odd. metodiky: Kamila Smoľaková
smolakova@zkgz.sk
Odd.doplňovania knižničných fondov: Mária Činčárová
cincarova@zkgz.sk
Odd.bibliografie: Marta Kostovčíková
kostovcikova@zkgz.sk
Ekonomicko-technický útvar: Dana Luteránová
luteranova@in4.sk
Odd.náučné pre dospelých čitateľov Anna Čuhaničová
cuhanicova@zkgz.sk
Študovňa :

studovna@zkgz.sk          
Marcela Koribaničová
koribanicova@zkgz.sk

Odd.hudobné: Gabriela Feňaková
fenakova@zkgz.sk
Medziknižničná výpožičná služba: Lýdia Starjaková
mvs@zkgz.sk
On-line rezervácie: Helena Farbarová
opac_rezervacia@zkgz.sk
Webmaster: Andrea Šivecká
Andrea.Sivecka@zkgz.sk

 


Posl.aktualizácia :18.10.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk