preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 
 
KNIŽNICE NA SLOVENSKU a V ZAHRANIČÍ

 
  • VEDECKÉ  KNIŽNICE

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU Nitra
SLDK Zvolen - Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
Slovenská lekárska knižnica
SNK Martin - Katalóg Slovenskej národnej knižnice prístup cez telnet, login: visitor
SNK Martin - Slovenská národná knižnica vo WEB forme
SPK - slovenská pedagogická knižnica
Štátna vedecká knižnica Banská Bystrica
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátna vedecká knižnica v Prešove
 

  • AKADEMICKÉ  KNIŽNICE

ALEPH - Univerzitná knižnica Bratislava
Centrum vedecko-technických informacií SR - priemyselné a obchodné informácie (IBIS)
Knižnica City University v Trenčíne
Knižnica Farm. fak. UK v Bratislave
Knižnica Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
Knižnica UPJŠ Prešov
UK Bratislava - Katalógy knižníc Univerzity Komenského, telnet: access, login: catuk
FFUK Bratislava  - knižnica Filozofickej fakulty univerzity Komenského
FEI STU Bratislava - knižnica Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity
Univerzitná knižnica, UK UKF Nitra
Univerzitná knižnica TU Košice
Univerzitná knižnica Prešovskej univerzity
Univerzitná Knižnica Žilinskej univerzity

  • OSTATNÉ KNIŽNICE

Bibliotheca Kaláka, Nové Zámky
Diecézna knižnica Nitra
Galantská knižnica, Galanta
Gemerská knižnica P.Dobšinského v Rožňave
ZVYKNI
Hornozemplínska knižnica Vranov nad Topľou      ZVYKNI

Knižnica Jána Kollára, Kremnica
Knižnica Hnúšťa
Knižnica P. O. Hviezdoslava Prešov       ZVYKNI
Knižnica sv. Kataríny - Farnosť Blumentál, Bratislava Nové Mesto
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Knižnica pre mládež mesta Košice
Knižnica Kňažského seminára sv. Gorazda
Krajská štátna knižnica Karola Kmeťku v Nitre
Krajská štátna knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene
Ľubovnianská knižnica v Starej Ľubovni     ZVYKNI
Malokarpatská knižnica v Pezinku
Mestská knižnica v Piešťanoch    
Multimediálna knižnica, Veľký Folkmar
Novohradská knižnica, Lučenec

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove      ZVYKNI
Oravská knižnica Dolný Kubín
Podduklianska knižnica, Svidník   ZVYKNI
Poddunajska knižnica v Komárne
Podtatranská knižnica Poprad     ZVYKNI
Saleziánska knižnica Trnava - Kopánka
Spišská knižnica    ZVYKNI
Mestská knižnica SVIT  ZVYKNI
Tribečská knižnica
Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach     ZVYKNI
Verejná knižnica Mikuláša Kováča Banská Bystrica
Vihorlatská knižnica v Humennom    ZVYKNI
Záhorská knižnica
Zemplínska knižnica v Trebišove      ZVYKNI
Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického, Michalovce   
ZVYKNI
Žilinská knižnica

  • KNIŽNICE   v  zahraničí

Knihovna knihoven /vyhľad. databáza knižníc ČR s odkazmi /
Národní knihovna ČR
Parlamentní knihovna
KVK - Karlsruher Virtueller Katalog
/virt.katalóg nem. a zahr. knižníc/
Rakúska národná knižnica
Kongresová knižnica vo Washingtone

Australian Libraries Gateway
National Library of Australia
National Library of Canada
National Library of New Zealand


Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk