preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 


Mapa webu

     
HLAVNÁ  STRÁNKA
 • aktuality knižnice
 • aktuality kultúry
 • linka dňa
 • nové stránky internetu
 • odkazy
O  KNIŽNICI  
 • z histórie knižnice
 • etapy automatizácie
 • zriaďovacia listina
 • dodatok č.1 k zriaďovacej listine
 • organizačná štruktúra
 • knižničný a výpožičný poriadok
 • Zákon o knižniciach 183/2000
 • Manifest UNESCO o ver. knižniciach
 • Uznesenie vlády SR č.801 z 17.7.2002 k programu elektronizácie SR
 • Slobodný prístup k informáciam
 • Vyhodnotenia a plány činnosti ZKGZ
  ODDELENIA  
 • odd. pre deti a mládež
 • odd. pre dospelých čitateľov a študovňa
 • odd. bibliografie
 • odd. hudobné a internet
 • odd. akvizície
 • metodické oddelenie
 • požičovňa videokaziet
 • pobočky knižnice
DATABÁZY  
 • WWW OPAC LIBRIS
 • WWW OPAC BIBLIS
 • LIBRIS periodiká
 • OSUD - WWW kalendár osobností a udalostí
 • SNB - Slovenská národná bibliografia
 • Zbierka zákonov
 • Databázy EBSCO
  MULTIMÉDIA  
 
 • Gorazd Zvonický - personálna bibliografia
 • Výtvarníci známi a neznámi
 • 75 rokov ZKGZ
  (história ZKGZ v rokoch 1976-2000)
 • SNB - Slov. národná bibliografia
 • Osobnosti slovenských dejín
 • Zbierka zákonov
 • Národná banka Slovenska
 • Informace na dlani
 • Information USA 1999
 • Orbis Computers
 • Eurotran
 • Dúhové stránky Internetu
 • Encyklopédia vesmíru
 • Našou prírodou
 • Ľudské telo 2.0
 • Dejiny európskej civilizácie
 • Európa
 • Vážna hudba
 • Skladatelia svetovej hudby
 • Zábavný učiteľ hudby
 • Výtvarné umenie
 • Ahoj Európa
  ČASOPISY a TLAČ
 • abecedný zoznam titulov novín a časopisov
SLUŽBY a POPLATKY
 • O službách knižnice
 • Výpožičný čas
 • Knižničný a výpožičný poriadok
 • Poplatky
  VÝPOŽIČNÝ  ČAS
 • výpožičné hodiny pre verejnosť
FOTOGALÉRIA
 • Priestory ZKGZ
 • TSK 2004
 • Kračún na Zemplíne
 • Pavel Dvořák
 • Správne a rýchlo
 • Besedy v roku 2003
 • Týťdeň slov. knižníc 2003
 • Prečo knihy v noci plačú
 • V čítaní je poznanie II
 • V čítaní je poznanie I
 • Týždeň slov. knižníc 2002
 • Mladé letá deťom
 • Spomienkový večer Gorazda Zvonického
 • Týždeň slov. knižníc 2001
 • Načo sú nám knižnice ?
  GORAZD ZVONICKÝ
 • životopis a jeho tvorba
POLOHA
 • mapa s polohou ZKGZ
EX LIBRIS
 • Exlibris 2004 - Cirkus a divadlo
 • Exlibris v Hlohovci - Moja rodina
 • Exlibris 2003
 • Exlibris 2002 - Detský sen
 • Exlibris 2001 - Zvony pre rok 2001
  KONTAKT
 • kontaktné údaje ZKGZ a pracovníkov
SLOBODNÝ PRÍSTUP k INFORMÁCIAM
 • Metodický pokyn na vykonávanie zákona č.211/2000 Z.z.
  o slobodnom prístupe k informáciam a o zmene a doplnení niektorých zákonov v SR .

 • Písomná žiadosť o poskytnutie informácie
  podľa zákona NR SR č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k imformáciam.

 • Rozhodnutie o odmietnutí poskytnúť informáciu.

 • Kontakt na povinnú osobu podľa zákona 211/2000,
  pokyny, inštrukcie, podľa ktorých povinná osoba koná a rozhoduje.


Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk