preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

FOTOGALÉRIA                                                               Priestory  ZKGZ

 

Pavel Dvořák 15.12.2005              NOVÉ
Vianoce v knižnici 13.12.2005            
Aby zem neprestala spievať 8.12.2005      
Besedy s MUDr. Antonom Rákayom 29.- 30.11.2005   
Zastavte zemeguľu, chcem vystúpiť 25.11.2005     
Bojte sa s nami (Veľký ples malých strašidiel) 27.10.2005   
Košíček básní                           12.5.2005
Kráľ čitateľov 22.4.2005
Týždeň slovenských knižníc 2005     18.-24.4.2005
80.výročie ZKGZ 28.2.2005
Valentín v knižnici    14.2.2005
Odklínanie Šípkovej Ruženky 25.1.2004
Vianočná rozprávka 17.12.2004
Beseda s Pavlom Dvořákom  10.12.2004
Vianoce prichádzajú 9.-10.12.2004
Prednáška Ing. BAKA z NUMEROLÓGIE 9.11.2004
Halloween v knižnici 27.10.2004
Týždeň slovenských knižníc 2004 22.-28.3.2004
Kračun na Zemplíne 16.12.2003
Pavel Dvořák     11.12.2003
Správne a rýchlo    5.12.2003
Ing.Otokar Krasenský 4.4.2003
Peter Karpinský 2.6.2003
Gabriela Futová 29.10.2003
Týždeň slovenských knižníc 2003     22.-28.3.2003
Prečo knihy v noci plačú ?  
V čítaní je poznanie 2.    3.12.2002
V čítaní je poznanie    24.4.2002
Týždeň slovenských knižníc 2002    21.-28.3.2002
Mladé letá deťom    6.12.2001
Spomienkový večer Gorazda Zvonického    22.6.2001
Týždeň slovenských knižníc 2001    26.-30.3.2001
Načo sú nám knižnice ?    30.3.2000

 
 
 • Vianoce v knižnici                                            13.12.2005

 

       

       


 

 • Pavel Dvořák                                                        15.12.2005


 


 

     

     


 

     


 

 • Bojte sa s nami ( Veľký ples malých strašidiel )             27.10.2005

Originálna halloweenska výzdoba detského oddelenia

     

Vyrezávanie ozdobných tekvičiek

Portréty strašidielok

     

Program žiakov ZUŠ v Michalovciach  Tanečný program v podaní žiačok VII.ZŠ v Michalovciach
     

Príprava halloweenskych nápojov a súťaž o sladkú odmenu

     

Skvelé publikum

     

Diskotéka strašidielok

     

     

Hodnotenie poroty

     

   

Víťazné práce

     

Vyhlásenie výsledkov Najkrajší portrét strašidla Najoriginálnejší nápoj
     

 

   

                           MISS Bosorka
          

             A sladká odmena pre všetkých


 

Košíček básní 2005

Košíček básní 2005


 

Kráľ čitateľov

Kráľ čitateľov

Kráľ čitateľov

 

Porota
Mgr.Serečunová VII.ZŠ
 a
Mgr.Šleisová riad.ZKGZ

 
     

Kráľ čitateľov

Kráľ čitateľov

Kráľ čitateľov

 

Macková Zuzana V.ZŠ
Kráľ detských čitateľov za rok 2004

 

 

 

TSK 2005

TSK 2005

TSK 2005

TSK 2005

 

TSK 2005

TSK 2005

TSK 2005


 

 

 

 

Odklínanie Šípkovej Ruženky

Odklínanie Šípkovej Ruženky

Odklínanie Šípkovej Ruženky

Odklínanie Šípkovej Ruženky

 

 
 • Vianočná rozprávka                           17.12.2004 
  hlasné čítanie rozprávky H.Ch.Andersena ,,O malej jedličke,, pre deti MŠ 

Vianočná rozprávka  17.12.2004

Vianočná rozprávka  17.12.2004

Vianočná rozprávka  17.12.2004

Vianočná rozprávka  17.12.2004

       

Vianočná rozprávka  17.12.2004

Vianočná rozprávka  17.12.2004

Vianočná rozprávka  17.12.2004

Vianočná rozprávka  17.12.2004

 

 

Pavel Dvořák v ZKGZ 10.12.2004

Pavel Dvořák v ZKGZ 10.12.2004

 

 
 • ,,Vianoce prichádzajú,,               9.-10.12.2004
  prezentácia prác žiakov SOU cirkevného v Michalovciach

Otvárací príhovor pracovníčky ZKGZ

Vedúca útvaru knižnično-informačných služieb ZKGZ

Pavol Steiner - zastupca SOU cirkevného v Michalovciach

Vianoce prichádzajú - prezentácia SOU cirkevného v Michalovciach v priestoroch ZKGZ

       

Vianoce prichádzajú - prezentácia SOU cirkevného v Michalovciach v priestoroch ZKGZ

Vianoce prichádzajú - prezentácia SOU cirkevného v Michalovciach v priestoroch ZKGZ

Vianoce prichádzajú - prezentácia SOU cirkevného v Michalovciach v priestoroch ZKGZ

Vianoce prichádzajú - prezentácia SOU cirkevného v Michalovciach v priestoroch ZKGZ

       
 

Vianoce prichádzajú - prezentácia SOU cirkevného v Michalovciach v priestoroch ZKGZ

Vianoce prichádzajú - prezentácia SOU cirkevného v Michalovciach v priestoroch ZKGZ

 
 

 


 

Halloween v knižnici   27.10.2004

Halloween v knižnici   27.10.2004

Halloween v knižnici   27.10.2004

Halloween v knižnici   27.10.2004

       
 

Halloween v knižnici   27.10.2004

Halloween v knižnici   27.10.2004

 

 

Budova ZKGZ

 

Centrálna evidencia

Náučné oddelenie
pre deti

       

 Priestory detského oddelenia

     
       

Oddelenie beletrie

   

Náučné oddelenie
 pre dospelých

       

  Priestory študovne

 

Internet a Hudobné oddelenie

 

Kráľ 2004 Cirkus a divadlo
(súťaž o Exlibris)
Kúp knihu pre knižnicu

Ako si spraviť
vlastný erb a rodostrom

 • Besedy v roku 2003

Kráľ čitateľov 2003 ,,Cirkus a divadlo,,
(vyhodnotenie Exlibris)

Košíček básní

NRSR - informácie pre občanov a partnerské knižnice • V čítaní je poznanie 2.   3.12.2002
  druhé verejné čítanie spojené s ilustrovaním príbehu a návštevou rozprávkového kamiónu Coca-Cola


Kráľ čitateľov 2002 ,,Detský sen,,
(vyhodnotenie Exlibris)
,,Aj v nebi je lúka,,
beseda
s Ladislavom Ťažkým
,,Zo srdca,,
prezentácia tvorby
reg. poetky
p.Berty Kramárekovej

 • Mladé letá deťom    6.12.2001
  výstava najznámejších hrdinov literárnych diel, doplnená knižnou produkciou
  z vydavateľstva Mladé letá


Kráľ čitateľov 2001 ,,Zastavte zemeguľu,chcem vystúpiť ,,
(vedomostná súťaž)
,,Zvony pre rok 2001,,
(vyhodnotenie súťaže Exlibris)
 

 • Načo sú nám knižnice ?    30.3.2000
  prezentácia vybraných verejných knižníc okr. Michalovce a Sobrance na tribúne pred budovou Mestského úradu v Michalovciach.

 
       


 

Posl.aktualizácia :16.12.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk