preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

           
ELEKTRONICKÉ  ZDROJE  pre  knihovníkov

        
ZVYKNI - Združenie východoslovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc

Katedra knižničnej a informačnej vedy FiF UK

Škola knihovníckych a informačných štúdií

Knižničné programy Nadácie otvorenej spoločnosti

Svetový adresár knižníc
Európsky adresár knižníc


CASLIN - Knižničný portál Univ.knižnice v Bratislave

GABRIEL

Knižničný informačný systém DAWINCI
systém automatizácie knižníc v prostredí MS Windows (SQL server, UNIMARC, Unimarc/Autority, Thezaurus, fulltext, Z39.50, atď.)

Oddelenie automatizácie knižníc
komplexná automatizácia knižníc, múzeí, dokumentačných pracovísk

RS library - DHTML knižnica v JavaScripte

INFOLIB - portál pre knihovníkov

IT lib
vynikajúci zdroj informácií k téme elektronizácie knižníc
vychádza 4 razy do roka

Bulletin SAK
vychádza 4 razy do roka

Bulletin SAIA
vydáva Slovenská akademická informačná agentúra - Servisné centrum pre tretí sektor

KNIŽNICA
revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, bibliografiku, archív a múzeum knihy ...

KNIŽNICE A INFORMÁCIE
mesačník, ktorý vydáva Matica slovenská Martin

IKAROS
český elektronický časopis o informačnej spoločnosti Ikaros

OObrázková knižnica sveta 
Detailné informácie o každej krajine sveta, mapy a obrázky miest. Dôležité informácie, linky, odkazy (v angličtine).


LITCENTRUM
literárne informačné centrum

KNIHY.SME.sk
portál o knihách,knižných novinkách, spisovateľoch, knižniciach a litertúre

Britannica Online /Encyklopedia/

EBSCO

JASON

ENCARTA /encyklopédia/

ANOPRESS

GUTENBERG

Virtual Librarian

Biographical Dictionary

EKES-knižnica elektr.dokumentov

NOBEL e-MUSEUM

Archívne vyhľadávanie v denníkoch SR


 


 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk