preklad webu v angličtine

english

preklad webu v nemčine

deutsch

 

ZEMPLÍNSKA KNIŽNICA  Gorazda Zvonického
Štefánikova 20,  071 01 MICHALOVCE,  Slovenská republika
tel : 056 / 644 11 41, 642 19 32 ; e-mail: zkgz@zkgz.sk

                                      Nastaviť ako homepage Medzi obľúbené

Home
O knižnici
Oddelenia
Databázy

LIBRIS

BIBLIS

OSUD

LIBRIS periodiká

Multimédia
Zvukové knihy
Služby a poplatky
Výpožičný čas
Fotogaléria
Gorazd Zvonický
Poloha
Exlibris
Kontakt
Slobodný prístup
k informáciam
Dokumenty
 

 

VÝPOŽIČNÝ   ČAS

 

Pondelok 8.00   

-

18.00 hod.
Utorok 8.00   - 18.00 hod.
Streda 8.00   - 18.00 hod.
Štvrtok 12.00 - 18.00 hod.
Piatok 8.00   - 18.00 hod.
Sobota 8.00       - 12.00 hod
   

Výpožičný poriadok - výňatok :

Článok 3 odst. 9 :

Členské poplatky /zápisné/ na kalendárny rok 2003:

Dospelý čitateľ   100,-Sk
Detský čitateľ do 14 rokov   30,-Sk
Dôchodcovia   50,-Sk
Vojaci  ZVS   30,-Sk
Rodinné zápisné 150,-Sk

Pri zaplatení rodinného zápisného sa používateľom knižnice stáva každý prihlásený člen rodiny a dostáva vlastný čitateľský preukaz.V rámci rodiny musí byť zaevidovaný minimálne 1 dospelý čitateľ - rodič a deti ekonomicky závislé- školopovinné, študujúce.

Článok 5:

Výpožičná doba

1. Knižnica požičiava domov knihy a brožúry na 1 mesiac, vybrané označené knihy a brožúry /Š pri čiarovom kóde/ na 14 dní a jednotlivé čísla novín a časopisov na 7 dní, videokazety na 24 hodín .    
2. Knižnica môže v odôvodnených prípadoch stanoviť aj kratšiu výpožičnú dobu, prípadne požadovať bezodkladné vrátenie pred uplynutím výpožičnej doby.
3. Výpožičnú dobu možno na požiadanie predĺžiť najviac 3 krát, ak dokument nie je rezervovaný iným používateľom. Predĺženie sa počíta ako nová výpožička. Vybrané špeciálne dokumenty nie je možné predĺžiť.   
4. Pre študentov VŠE v Michalovciach je výpožičná doba dokumentov poskytnutých VŠE 6 mesiacov /po dohode s knihovníčkou v centrálnej evidencii/.
5. Ak používateľ nevráti vypožičané dokumenty v stanovenom termíne, je povinný zaplatiť poplatok za oneskorené vrátenie.

            

Poplatky za omeškanie.

Výška poplatku je odvodená od počtu vypožičaných exemplárov a od dĺžky prekročenia výpožičnej doby.

Výpožičná doba kníh je 1 mesiac, pri špeciálnych dokumentoch dva týždne. Ak čitateľ nevráti knihu do mesiaca, v požadovanom termíne, pripočíta sa mu na konto 1.poplatok za oneskorené vrátenie.Poplatky sa budú stupňovať po každom ďalšom ubehnutom mesiaci, resp.dvoch týždňoch.

Na zaplatenie 1. a 2. polatku za oneskorené vrátenie nebude čitateľ písomne upozornený. Poštou bude čitateľovi zasielaná 3.,4. a 5. písomná upomienka .

 


 

Posl.aktualizácia :06.05.2005   © Zempl.kniznica GZ , e-mail : zkgz@zkgz.sk
Webmaster a editor : Andrea.Sivecka@zkgz.sk